Svar till mig från ”experter”

Nedan är skrivet/mailat av Hanna Jarvad som är jurist på Autism och Aspergerförbundet:

”Hej Marielle,

Nej, så får de i princip inte göra. Det är möjligen ett gränsfall eftersom det inte rör sig om faktiska inskränkningar i den enskildes fria vilja förrän straffåtgärderna verkligen används, men jag bedömer ändå att det här rör sig om otillåtna begränsningar.

Daglig verksamhet enligt LSS är en frivillig verksamhet och inga tvångs- eller begränsningsåtgärder får förekomma. Att tvinga deltagarna, under hot om straffåtgärder, att till exempel stänga av telefoner under arbetstid är en sådan otillåten begränsning anser jag. Om du vill anmäla detta så kan du göra det till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Innan du gör det kan det dock vara läge att prata med ansvariga chefer. Jag bifogar en text om detta som publicerades i vår tidning förra året.

Med vänlig hälsning,

Hanna Jarvad
Förbundsjurist
Autism- och Aspergerförbundet
Tel. 08-420 030 52”
”Låsta dörrar får inte förekomma i frivilliga verksamheter
Det förekommer ofta att personal i en gruppbostad låser dörrar till gemensamma utrymmen eller att det sätts upp regler för när de boende måste vara hemma på kvällarna. Sådana inskränkande åtgärder är inte tillåtna. Alla insatser som ges med stöd av socialtjänstlagen eller LSS ska vara frivilliga. Det innebär att det inte går att vidta några åtgärder mot den enskildes vilja. Om en boende vill vara ute hela natten så ska hon få det. Det är verksamhetens ansvar att se till att det inte förekommer tvång eller inskränkningar i den enskildes frihet att göra som han eller hon vill.
Socialstyrelsen genomförde under förra året tillsyn som omfattade 100 gruppbostäder. I mer än hälften av de granskade gruppbostäderna förekom olika inskränkande åtgärder som begränsade de boendes tillgång till gemensamma utrymmen och resurser. Detta trots att de boende betalar hyra för och har rätt att obegränsat använda samtliga gemensamma utrymmen och resurser. Exempel på inskränkande åtgärder man hittade var låsta dörrar till gemensamma utrymmen, låsta kylskåp och lådor i det gemensamma köket samt avstängning av vatten i lägenheterna nattetid. Det förekom också att man satte begränsande kläder på vissa personer, såsom strumpor fastbundna på händerna eller specialsydd pyjamas. Personerna kunde inte själva ta sig ur dessa kläder. Socialstyrelsen har nu ställt krav på att de inskränkande åtgärderna ska upphöra.
Den enskilde har en grundlagsskyddad rätt att bestämma över sin person och egendom. Myndigheter, till exempel socialtjänsten, kan bara ingripa i den enskildes livsföring om det finns lagstöd. Lagstöd för tvångsåtgärder finns bara i ett fåtal lagar, som lagen om psykiatrisk tvångsvård. I LSS och socialtjänstlagen finns inga bestämmelser om tvång. Istället betonas i dessa två lagar att verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.
I vissa fall kan denna egna bestämmanderätt medföra att personen utsätter sig för fara. Trots det kan myndigheter och verksamheter oftast inte göra annat än erbjuda hjälp och stöd. Det förekommer fall där de anhöriga vädjar till personalen i en gruppbostad att vidta vissa inskränkande åtgärder för brukarens säkerhet. Det kan vara en person som på grund av funktionsnedsättningen inte inser faror. Om han eller hon bor i en lägenhet på tredje våningen med balkong vill man som anhörig kanske att balkongdörren hålls låst. Friheten går dock före säkerheten juridiskt sett och balkongdörren får egentligen inte låsas. I många fall vidtas sådana säkerhetsåtgärder ändå för att förhindra faror. Så länge varken de anhöriga eller den enskilde protesterar så kan detta fortgå, åtminstone tills det kommer till tillsynsmyndighetens kännedom.
I vissa fall är tvång och begränsande åtgärder brottsligt. Två anställda vid ett fritidshem dömdes nyligen för olaga frihetsberövande efter att ha låst in en 13-årig pojke med utvecklingsstörning i ett litet rum. De anställda hävdade bland annat att detta var överenskommet med pojkens föräldrar, men domstolen bedömde att förfarandet var brottsligt.
Om du eller någon anhörig upplever att det förekommer tvång eller begränsande åtgärder i en verksamhet så kan ni börja med att vända er till personal, arbetsledare eller ansvarig nämnd i kommunen. Om ni inte får gehör där kan ni anmäla det som hänt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som kan öppna ett tillsynsärende. IVO tittar då på om det verksamheten gjort strider mot lag eller andra föreskrifter. Om ni anser att personal har gjort sig skyldig till brott, till exempel olaga frihetsberövande, kan ni anmäla det till polisen. ”

Nedan är skrivet av Nina Alander som är jurist i FUB:

”Hej Marielle,

Habiliteringsersättningen är frivillig för kommunerna att betala ut och
finns alltså inte stadgad i LSS-lagen.

Det du skulle kunna ta upp vid en konfrontation med enhetschefen är
likställighetsprincipen i kommunallagen som argument för att
ifrågasätta ordningsreglerna med ”straffavgift”. Antingen ger en kommun
habiliteringsersättning eller så gör den det inte och alla deltagarna i
den dagliga verksamheten ska ha lika mycket. Däremot finns det inga
lagregler som öppnar upp för kommunen att ta ut ”straffavgifter” för
”störande beteende” vilket vore absurt i en LSS-insats. s Ännu mer
absurt blir det då det s.k. ”störande beteendet” är direkt relaterat
till en persons funktionsnedsättning, i synnerhet om det saknas
personalresurser att fånga upp ett utbrott eller liknande.

Daglig verksamhet är en LSS-insats. LSS-lagen är en rättighetslag och
den enskilde ska med insatsen daglig verksamhet få möjlighet till en
meningsfull sysselsättning. I insatsen daglig verksamhet ingår
omvårdnad och tillsyn anpassad efter individuella behov. Din dotter
behöver helt klart kompetent personal och ett adekvat bemötande för att
minska/undvika utbrott. Självklart ska din dotter inte straffas om det
är kommunen som brister i att tillsätta personal med adekvat kompetens
eller om personalen inte agerar enligt instruktioner. Om kommunen brister
i sitt omvårdnads- och tillsynsansvar kan detta anmälas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Hälsningar

Nina Alander
Riksförbundet FUB

Besöksadress: Gävlegatan 18 C, 113 30 Stockholm
Tel direkt: 08-508 86628
Tel vxl: 08-508 866 00
Fax: 08-508 866 66
E-post: nina.alander@fub.se
Hemsida: http://www.fub.se”
Nedan är skrivet av Bo Hejlskov som är en känd föreläsare. Längst ner står hans hemsideadress ifall ni vill gå in och läsa där.
”Hej!
Det låter omedelbart inte lagligt. Din dotter har rätt till DV enligt LSS. Den kan inte villkoras på det sättet. Dessutom kan man inte använda sig av den typen av kontrakt, det har Barnombudsmannen slagit fast i sin rapport om HVB (den kan du hitta på http://www.bo.se). Hab-ersättningen är brukarens, och att ta bort den är ren stöld. Jag skulle omedelbart anmäla detta till IVO.
Att ha åtgärder i form av samtal är så dumt så att man kan skrika. Det innebär att personalen tror att de människor de arbetar med är ansvariga för verksamheten. I pedagogisk arbete i omsorgssektorn är det centralt att det är personalen som har ansvar. Det innebär att om brukaren har ett beteende personalen inte anser är lägligt måste personalen ta reda på vilka ändringar de måste göra för att säkra att det inte händer igen. De har ju ansvaret. Att tro att ett samtal skulle hjälpa inom en LSS-verksamhet är inte bara obegåvad, det är ineffektivt. Personalen kommer inte att se över verksamheten eller deras metoder om de tror att brukaren bara kan låta bli.
Med vänliga hälsningar

 
Bo Hejlskov Elvén AB
Strandvägen 183
234 32 Lomma
Sverige

http://www.hejlskov.se

Nedan är skrivet av Hans Hallerfors som är redaktör för tidningen Intra,
”Det låter ju inte klokt! Har aldrig varit med om något liknande.
Jo, det vill vi gärna skriva om. (Tyvärr kommer inte nästa nr 2/2014 ut förrän i maj och 1/2014 håller på att tryckas – men det är hursomhelst en viktig fråga att spegla!)

Jag vill gärna ha en kopia eller originalet.

Är detta i Örebro?

Jag hör av mig efter sportlovet.

Vänl hälsn

Hans H

Intra
Hans Hallerfors
Ljusnevägen 47
128 48 Bagarmossen
Tel 08-6478790
Mobil 070-7428547
E-post: hans.hallerfors@telia.com
hemsida: http://www.tidskriftenintra.se

4 tankar om “Svar till mig från ”experter”

 1. Ambivalena skriver:

  Det var ord och inga visor! Kanon, jag tycker verkligen att du ska visa personalen detta om du orkar för de behöver verkligen verkligen inse hur inkompetent deras inställning är till vem som bär ansvar och på vilket vis deras arbetssätt är både olagligt och verkningslöst. Hur kan man påstå sig ha kunnande om man itne ens vet att det man gör är rent olagligt? Måste det finnas så mycket okunnighet inom LSS? Det är så en blir mörkrädd faktiskt.

  • Polär Marielle skriver:

   Ja nu är jag skitnervös… för jag har skickat iväg det till chefen! Hoppas egentligen inte på nåt speciellt. Men är rädd för att det ska gå ut över Gabriella på nåt sätt.
   Kram!

 2. Katarina R skriver:

  Vad skönt att du har ”experterna” med dig på din sida.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s